Program MDD 2022


10:00 Otvorenie MDD
11:00 Kúzelník Talostan
12:00 Krájanie narodeninovej torty
13:00 Dúhalka
15:00 Divadlo Natraky