Povedzte aj vy NIE RAKOVINE!
 
Pacientska organizácia NIE RAKOVINE združuje dobrovoľníkov z radov bývalých onkologických pacientov a príbuzných, ktorí v dôsledku onkologického ochorenia prišli o niekoho blízkeho. Podobne, ako zakladatelia združenia Patrik Herman (TV Markíza), Jana Pifflová Španková (RTVS) a Bibiana Ondrejková (TV Joj).
 
Vzhľadom na popredné umiestnenie Slovenska vo výskyte a úmrtnosti na onkologické ochorenia vo svete, očakávaný prudký nárast novodiagnostikovaných onkologických ochorení v dôsledku odloženej prevencie pre pandémiu a stále nefungujúci program systematickej prevencie a vzdelávania na Slovensku sa OZ NIE RAKOVINE rozhodlo pokračovať vo svojej veľkej osvetovej kampani na podporu prevencie a informovania verejnosti o možnostiach, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred najčastejšími onkologickými ochoreniami, ktoré počtom pacientov a úmrtí zaraďujú Slovensko na prvé priečky vo svete. 
 
Dobrovoľníci z občianskeho združenia NIE RAKOVINE cestujú po Slovensku s obrovskými nafukovacími maketami hrubého čreva a pľúc, modelom prsníkov a motýlicou symbolizujúcou boj proti rakovine krčka maternice.
Do nášho obchodného centra zavíta OZ NIE RAKOVINE v stredu, 14. septembra, v čase 14:00 – 18:00 hod.
 
Na návštevu expozície bude pozývať osobne aj ambasádorka kampane a pacientskeho združenia NIE RAKOVINE, televízna moderátorka a herečka Bibiana Ondrejková, ktorá vás bude, spolu s bývalými onkologickými pacientmi, expozíciou sprevádzať.